Flatten the curve

Flatten the curve is het motto, flatten the curve. Onze Nederlandse aanpak is erop gericht om het aantal besmettingen uit te smeren over de tijd. Een afgevlakte piek. We hebben allemaal die grafiek gezien. Maar wat zie je dan eigenlijk? De X-as is de tijd, dat is nogal logisch. Maar wat is de Y-as? In eerste instantie dacht ik dat dat het aantal besmettingen vertegenwoordigde. En dat die horizontale stippellijn staat voor de maximale capaciteit van onze gezondheidszorg. Maar na alle discussies van de laatste dagen begrijp ik dat dat anders zit. De Y-as staat voor het aantal mensen op de IC. En de horizontale stippellijn staat voor het totaal aantal plaatsen op de IC. Alle beleid is erop gericht om het aantal mensen dat op de IC ligt in de tijd gezien uit te smeren. Een heel belangrijke kpi (ik weet het, dat is bedrijfskundig jargon, sorry, het staat voor kritische succesfactor) is dus het aantal mensen dat op de IC ligt. En een andere belangrijke kpi is het aantal IC-bedden dat we hebben. En dat gaat natuurlijk niet alleen om fysieke bedden, minstens zo belangrijk is gekwalificeerd personeel, voldoende apparatuur, materialen, enzovoorts. De capaciteit dus: het beleid is er ook op gericht dat die stippellijn zo hoog mogelijk ligt.


De RIVM geeft dagelijks een update van de nationale stand van zaken. Het aantal ‘nieuwe besmettingen’ is daarin al lang niet meer interessant, net zomin als het aantal overledenen. Eigenlijk is het enige waar het om gaat het aantal mensen dat op de IC ligt. De in- en uitstroom per dag. We hebben vandaag de achtste dag van ons social distancing beleid. Na hoeveel tijd zou het effect van dat beleid tot uiting komen in de IC-bezettingscijfers?


Reacties

Populaire posts van deze blog

Everything is Broken

Milk Supply Chain Management

De Top-100 albums volgens de lezers OOR