De Aprilbeweging van 2007

1853

De Aprilbeweging van 1853 is het protestantse en conservatieve protest tegen het herstel door de paus van de bisschoppelijk hiërarchie in Nederland. De bisschoppelijke hiërarchie is de indeling van de rooms-katholieke kerk in Nederland in vijf kerkprovincies, met aan het hoofd een bisschop. De beweging richt zich tevens tegen het kabinet-Thorbecke dat de R.K.-kerk geen strobreed in de weg legt, op grond van de scheiding van kerk en staat. Het protest is een uiting van anti-Roomse gevoelens van orthodox-protestanten, die menen dat Nederland een calvinistisch land moet blijven. Zij doen daarbij een beroep op de koning om zich tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie te verzetten. De koning staat zeer sympathiek tegenover die beweging. Hij weigert het standpunt van het kabinet-Thorbecke te verwoorden, en kiest er voor om zijn persoonlijke sympathie voor de beweging uit te spreken. Als hij niet bereid is om hierop terug te komen, treedt het kabinet-Thorbecke af. Een door de gematigde liberaal Van Hall gevormd kabinet, dat verder overwegend conservatief is, maakt de herinvoering van de bisschoppelijk hiërarchie ondanks de protesten niet ongedaan. Wel komt er een nietszeggende Wet op de kerkgenootschappen, die de scheiding van kerk en staat bevestigt.

De calvinisten wilden dat Nederland calvinistisch bleef. Indien katholieke Nederlanders via de bischoppelijke hiërachie verantwoording aan de Paus van Rome zouden moeten afleggen, dan konden ze dus niet loyaal zijn aan dat calvinistische Nederland. Het zou nog lang duren voordat Rooms-katholieken publieke bestuursfuncties konden vervullen.

2007

Waarom dit verhaal? We zijn nu ruim 150 jaar verder en de parallellen met de discussie van nu zijn duidelijk. Wilders is bezig met zijn eigen Aprilbeweging.

In de publieke opinie krijgt Wilders veel bijval. De VVD noemt de PVV een one-issuepartij, en dat issue is dan "integratie". Dat woord wordt doorgaans gebruikt in een context waaruit blijkt dat er sprake is van een probleem. Ik dacht altijd dat men daarmee bedoelde dat de integratie van nieuwkomers in onze Nederlandse samenleving niet goed van de grond kwam. Maar ik kom langzamerhand tot het besef dat men dat niet bedoelt met "integratiepobleem". Het échte probleem is dat veel Nederlanders helemaal niet willen dat die nieuwkomers integreren.

Reacties

Populaire posts van deze blog

IJzeren Poort

Lemming management

Gezellig een stukje varen - Albert Edelfelt, twee schilderijen