Die Geschwindigkeit

eindelijk

In een gesprek met de krant Bild am Sonntag pleit EU-milieucommissaris Dimas voor de invoering van een maximumsnelheid op de snelwegen in Duitsland. Nu geldt er op de meeste Duitse snelwegen alleen een adviessnelheid van 130 kilometer. "Een maximumsnelheid op de Autobahn is een eenvoudige maatregel tegen energieverspilling", zegt de Griekse commissaris, "en dat belast ons klimaat onnodig." Dimas zegt dat er op Duitsland als belangrijk industrieland een zware verantwoordelijkheid rust.

Ik zou deze maatregel natuurlijk toejuichen. Want Dimas heeft gelijk: bij een hogere snelheid is het brandstofverbruik van een auto hoger. Ik kan dat uit eigen onderzoek bevestigen. Ik rijd in een auto met een 2-liter-benzinemotor. De boordcomputer verschaft mij statistische informatie omtrent het brandstofgebruik. Op basis daarvan ben ik tot onderstaande conclusies gekomen:constante snelheid

verbruik per 100 km

verbruik per uur

80 km/u

5.8 l

4,6 l

100 km/u

6.5 l

6,5 l

120 km/u

7.4 l

8,9 l

130 km/u

8.0 l

10,4 lIk heb geen metingen gedaan naar het verbruik bij hogere snelheid. Maar op basis van deze gegevens is het duidelijk dat de efficiency van het brandstofgebruik lager is naarmate de gemiddelde snelheid toeneemt.

Het verschil is enorm!

We zijn het aan het milieu verplicht om zo efficient mogelijk met fossiele brandstof om te gaan. De gemiddelde snelheid moet dus omlaag.

Ik stel voor dat op Europees niveau de afspraak wordt gemaakt om op alle snelwegen een maximum snelheid van 120 km/u vast te stellen. Op ringwegen rond de grote steden 100 km/u, en op trajecten langs huizen of door kwetsbare natuurgebieden 80 km/u. En handhaving door middel van trajectcontrole.

Ik vind het overigens jammer dat in Nederland de campagne voor Het Nieuwe Rijden zo slecht is aangeslagen.

Reacties

FritZ zei…
Het is echte populistisch gedrag om alleen naar de maximale snelheid in Duitsland te kijken vanuit milieuproblematiek.

Het is natuurlijk veel interessanter om het autogebruik terug te dringen en de exploitatie en daarmee het gebruik het openbaar vervoer te verbeteren.

Daarnaast gebruikt het openbaar vervoer ook fossiele brandstoffen. Dus is het veel interessanter om te kijken welke alternatieven er zijn voor fossiele brandstoffen die geen CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten.

Tenslotte: op meer dan 98 % van de Duitse Autobahn gelden al snelheidsbeperkende maatregelen.

Populaire posts van deze blog

IJzeren Poort

Lemming management

Gezellig een stukje varen - Albert Edelfelt, twee schilderijen